Atigarden Event TV

 

 

Atigarden Event TV erbjuder på ett enkelt och kostnadseffektiv sätt "Webb TV" produktioner för distribution via internet.

 

Idag finns ett stort antal evenemang med begränsat intresse från rikstäckande media, framförallt från TV. Genom att sända lokala evenemang så ökar intresset och tillgängligheten vilket ofta resulterar i ökade sponsorintäkter och eventuellt inkomster från TV rättigheter.

 

Nu finns helt andra möjligheter att genomföra kostnadseffektiva sändningar från olika evenemang, utan stora TV produktioner.

 

Produktionen sker genom bild- och ljud-upptagning från 1-3 rörliga och 1-5 fasta kameror,  beroende på önskemål som redigeras och förpackas efter önskemål (exempelvis specifik grafik, reklam, tidtagning, resultat, namnskyltar och repriser.)

 

Det redigerade materialet kan sedan distribueras "live" via egen hemsida, Atigardens tv kanal (aetv), Youtube, vimeo eller annan valfri distributionskanal inklusive mer traditionella kanaler såsom dvd mm...

 

Genom de låga produktionskostnaderna i förhållande till traditionella TV- sändningar så skapas möjligheter inom en mängd olika sändningsområden där du som beställare vill öka tillgängligheten för flera att ta del av ett specifikt evenemang (sport, möten, presentationer, seminarier, mässor mm.)

 

Det finns två typer av intäkter för sändningar på nätet, PPV (PayPerView), tittaren köper sändningen av distributören (vi samarbetar med Solidtango och Streamingbolaget) som har färdiga betalningslösningar för både enskilda event och/eller löpande, eller som reklamfinansierade där du som beställare står för produktionskostnaden.